Om västerport

Västerport bevakade stadens och Kalmar fästnings huvudinfart från väster från 1650-talet tills dess att Tullbron byggdes 1852. Från ravelinen Prins Carl ledde en träbro med en fällbar del till V. Inne i V fanns även ett kraftigt galler och stabila portar, som stängdes på kvällen för att åter öppnas på morgonen. Fästningen förlorade sin status i slutet av 1700-talet och portarna togs ner 1797. Kalmar blev för första gången en öppen stad. Över själva portvalvet, som är vinklat för att en fiende inte skulle kunna skjuta rakt igenom, ligger ett utrymme kallat Högvakten, där vaktstyrkan höll till.
Källa: Kalmarlexikon.se